Nyheter

Nyheter

Läs våra senaste nyheter där vi berättar om vad som händer hos oss på Stubo.


 • Tuffare regler mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning införs 1 oktober 2019-10-14

  Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor. Här redogör vi för vad de nya reglerna innebär.

  Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör svarthandel av hyresrätter, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna.

  Här kommer en sammanställning av de största förändringarna med de nya reglerna.

  Köp av hyreskontrakt blir brottsligt

  Hyreslagen förtydligas och stramas upp för att komma till rätta med den illegala handeln med hyreskontrakt.

  • Straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps.

  • Det blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt.

  • Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst eller som har sålt eller försökt att sälja ett kontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

  • Den som betalar pengar för ett hyreskontrakt kan straffas med fängelse i upp till 2 år.

  • Försäljning av svartkontrakt är sedan tidigare olagligt, men lagen skärps även där. Straffskalan sträcker sig från böter till fängelse i max fyra år.

  Bytesbestämmelserna skärps

  För att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot betalning görs inskränkningar i bytesrätten.

  • Hyresgästerna ska som huvudregel ha bott i sina respektive lägenheter i minst 1 år för att bytet ska beviljas av hyresnämnden.

  • Byte mot bostadsrätt eller villa ska inte godkännas av hyresnämnden.

  • Hyresnämnden ska kunna neka ett byte om det finns anledning att anta att otillåten ersättning betalats eller begärts.

  Effektivare regler mot otillåten andrahandsuthyrning

  För att få bukt med otrygga och osunda boendevillkor förtydligas och skärps hyreslagens regler.

  • Den som hyrt ut en hyreslägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Möjligheten att vidta rättelse för att förhindra förverkande utgår.

  • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15 %) och faktiska kostnader för exempelvis el och bredband.

  • Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut.

  • Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som bostad i tillräckligt stor utsträckning kommer uthyrningen till den inneboende att anses som andrahandsuthyrning. Den inneboende kommer anses att vara andrahandshyresgäst och inte längre inneboende.

  • Om en för hög hyra tas ut ska hyresgästen kunna förlora sitt kontrakt med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Hyresvärden behöver inte skicka en varning i förväg.

  • Det införs en rätt för andrahandshyresgästen till återbetalning av 2 års överhyra.

  • Det blir brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som är oskälig enligt de nya reglerna för hyressättning vid andrahandsuthyrning. Hyresgästen som bryter mot lagen kan dömas till böter eller fängelse i högst 2 år.

  Vill du veta mer?

  Här kan du läsa propositionen med den nya lagtexten och lagkommentarer.

 • Karlslätt Projekt- ‘Sköna gröna Karlslätt’ börjar ta form! 2019-10-08

  Nu händer det saker!

  Vårt projekt ‘Sköna gröna Karlsätt’ börjar ta form, lekplatsen är på plats, pergolan, odlingslådor mm.

  Vi tror på möten och att människor växer i möten med varandra. Den gemensamma gården skapar trivsel och grannsämja samt uppmuntrar till gemenskap.

  Projektet beräknas vara klart i november 2019.

 • Information till de boende på Sanatorievägen 2019-09-26

  Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheterna Sanatorieskogen 1:3, 1:38 och 1:40. Syftet med detaljplanen Sanatorieskogen 1:38 m.fl. är att möjliggöra en utveckling av området kring Hotell Lassalyckan med verksamheter inom tillfällig vistelse (där hotellverksamhet inryms) besöksanläggningar med inriktningen idrott, friskvård, fritidsaktiviteter, rehabilitering samt camping.

  Förslag till detaljplan ställs ut för samråd under tiden 20 september – 11 oktober 2019.

  Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanändring.

  Handlingar finns tillgängliga för påseende i stadshuset foajé på Miljö och samhällsbyggnad på Höjdgatan 3 samt på kommunens hemsida www.ulricehamn.se/detaljplaner.

  Synpunkter

  Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 11 oktober 2019.

  Synpunkter skickas till:

  Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun 523 86 Ulricehamn eller kommun@ulricehamn.se. Märk med ’’Dnr 2018/514’’.

  Har ni några frågor vänligen ring oss på telefon 0321 – 53 16 50 eller Rasmus Karlsson på telefon: 0321- 59 50 53.

 • Störning på varmvattnet på Nillas väg 1 2019-09-20

  Måndag 23/9 kommer det att vara störningar på varmvattnet i fastigheten från kl 09:00 – 12:00 på grund av att ett läckage i apparatrummet ska åtgärdas av UEAB, samt Bogesunds Rör.

  Har ni några frågor vänligen kontakta oss på – tel 0321 – 53 16 50

  Vi ber om ursäkt för de besvär detta medför er som hyresgäst.

 • Boendemöte på Karlslätt – onsdag 11/9 2019-09-05

  När: Onsdag 11/9 Kl. 18.00-20.00
  Var: Karlslättsvägen 9:an (på gaveln)

  Informationsmöte – Utemiljöprojekt ’Sköna Gröna Karlslätt’

  Nu är vi äntligen igång med etablering av projektet, därför skulle vi på Stubo tillsammans med entreprenören PEAB gärna vilja träffa dig och dina grannar för att informera om tidsplan, diskutera hur vi kan underlätta arbetet för varandra under projektets gång, samt svara på dina frågor.
  Vi bjuder på fika!

  Varmt välkommen!
  Vid frågor kontakta: 0321 53 16 56

 • Öppettider 3-4 september 2019-09-02



  Begränsad bemanning på kontoret den 3 – 4 september.

  På tisdag och onsdag 3-4 september har vi begränsad bemanning på vårt kontor på grund av utbildning. Väntetiden för att komma i kontakt med oss kan med anledning av det vara lite längre än normalt dessa dagar.
  Genom vår digitala tjänst ’’Mina Sidor’’ kan du som hyresgäst själv felanmäla problem.
  Vid akuta fel och störningar under dessa tider kontakta Securitas på telefon 010-470 53 04.

 • Viktig information – Parkeringsrutor ska målas på Hemrydsgatan och Nillas väg 2019-08-22

  På fredag den 23.e augusti kommer OSA POSA att linjemåla parkeringsrutor på Hemrydsgatan samt Nillas väg.

  Det behöver då vara fritt från bilar på parkeringen mellan  Kl. 07:00 – kl.16:00.

  Vi rekommenderar att bilarna parkeras på omkringliggande parkeringsplatser och/eller tas med till jobb eller andra aktiviteter under tiden arbetet sker.

  Tack för att ni hjälper oss att genomföra detta arbete på ett smidigt sätt!

 • Sappa-Driftstörning i Västsverige 2019-08-02

  Just nu har Sappa en driftstörning som påverkar våra kunder i centrala Ulricehamn. Sappas tekniker jobbar på att åtgärda felet.

  Mer info hittar ni här: https://www.sappa.se/kundservice/driftinformation

 • Just nu: Svårt att nå oss! 2019-07-29

  Vi har för närvarande problem med vår telefonväxel och det kan därför vara svårt att nå oss just nu.

  Vi arbetar på problemet och hoppas att det ska vara löst inom kort.

  För akuta ärenden ring vår felanmälan på tel 070 341 7070.

 • Trevlig sommar! 2019-07-04

  Vi på Stubo önskar alla våra hyresgäster och samarbetspartners en underbar sommar!
  V 28-31 har vi begränsad bemanning på kontoret.
  Felanmälan görs som vanligt på stubo.se eller vardagar på tel. 070-341 70 70, kl 07.00-09:00 samt 12:00-13:00.

  Vid akuta fel och störningar under helgdagarna ring Securitas på 010 470 53 04.

  Tack och trevlig sommar! 🙂

 • Ytterligare information om de nya parkeringsreglerna på Hemrydsgatan 2019-07-03

  Vid denna parkering intill Hemrydsgatan 2 vill vi göra dig observant över gällande parkeringsregler.

  • Parkering är tillåten i två timmar alla vardagar mellan klockan 08.00 till 18.00, samt lördagar (vardag före helgdag) 09.00-15.00.                                                           
  • All övrig tid råder avgift för att parkera på platsen.

  Vi vill förtydliga att under den tid då tidsbegränsningen råder är det inte tillåtet att parkera längre tid än två timmar, oavsett om avgift erläggs eller ej.

  • Önskar ni parkera längre tid än två timmar vardagar 08.00-18.00 eller lördagar 09.00-15.00 har Stubo upplåtit två platser upplåtna lite längre in på Hemrydsgatan, mellan nummer 2 och 4.     
  • Dessa är upplåtna mot avgift alla dagar, dygnet runt. Taxan är 2 kr/tim.

  Det finns även parkeringsplatser utmed Hemrydsgatan 6, 8 och 10 som allmänheten får parkera på kommunal mark i 24 timmar vardagar. Dock får endast personbil klass 1 & 2 parkera på dessa platser.
  Även vid Villavägen är parkering tillåten, men de flesta gator i omnejd samt Hemrydsgatan råder parkeringsförbud på båda sidor vägen. Vänligen var observant på detta.

  För att erlägga avgift följ instruktionen på den skylt som är anslagen vid respektive avgiftsparkering.

 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre! 2019-07-01
  Vi på Stubo!


  Vi på Stubo vill rikta ett stort tack till dig som svarat på vår enkätundersökning  som handlade om ditt boende och hur du upplever vår service.

  Vi är oerhört  glada över att hela 77,1% svarade på enkäten.

  Tack vare ditt och dina grannars svar får vi veta vad du som hyresgäst tycker är viktigt, vad som är bra och  vad som kan bli ännu bättre.

  I höst kommer du få en återkoppling på resultatet.



 • Rökförbud vid entréer och på lekplatser 2019-06-28

  Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka  på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.


  De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:
  – Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheten har tillträde.
  – Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
  De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor vistas  och rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter.


  Som hyresvärd ber vi er vänligen att respektera de nya reglerna.

 • Viktig information om nya parkeringsregler 2019-06-26

  I syfte att skapa en tillgänglig och trygg miljö för boende och besökande vid Stubos fastigheter har vi infört parkeringsregler.
  Parkeringsreglerna är tillkännagivna via vägmärken vid infarten till området och inom området du parkerar.

  För att räddningsfordon ska kunna ta sig fram på området råder parkeringsförbud inom hela området på alla platser som inte är markerade med skyltar eller vägmarkeringar.
  Det innebär även att det inte är tillåtet att parkera utanför vägbanan på gräsmattor eller dylikt. Fordonet orsakar markskador som Stubo måste återställa till en kostnad som i förlängningen drabbar alla hyresgäster.

  Vid flyttransporter är det tillåtet att nyttja räddningsvägar (ej grönytor) för att komma nära er lastningspunkt, men det måste ske med tillförsikt.
  Ert fordon får inte lämnas utan uppsyn ifall sjuktransport eller räddningsfordon behöver nå kritiska platser inom området. Personer med rullstolar etc. måste även kunna passera obehindrat.
  Så länge en lastning och lossning kontinuerligt sker vid fordonet är uppställningen accepterad. Men parkering i räddningsväg är ALDRIG tillåtet.

  Vid markerade platser är huvudregeln inom området att alla platser är förhyrda. Det innebär att varje enskild plats är reserverad åt den hyresgäst som hyr respektive platsnumrerad parkering.
  Stubo kommer under hösten 2019 erbjuda uthyrning av dessa platser, till dess är parkering tillåten för hyresgäster hos Stubo.
  Vänligen kontakta oss på Stubo om du är intresserad av att hyra parkering.

 • Öppettider i midsommar 2019-06-18

  Trevlig midsommar önskar vi på Stubo!

  Kontoret är stängt på midsommarafton, fredag 21 juni. Välkommen åter den 24 juni!

  Genom vår digitala tjänst ’’Mina Sidor’’ kan du som hyresgäst själv felanmäla problem.

  Vid akuta fel och störningar under helgdagarna ring Securitas på 010 470 53 04.

 • Knytkalas på Karlslätt – måndag 17 juni! 2019-06-14

  På måndag vill vi tacka Himed & Reyben för det fantastiska jobb dom har gjort med muralmålningen!

  Grillningen förra veckan blev en uppskattad aktivitet och eftersom det fanns önskemål att ha fler liknade sammankomster bjuder vi in till knytkalas måndag 17 juni.

  Vi uppskattar om boende i området tar med sig egen traditionell mat och delar med sig av. 
  Vi på Stubo bjuder på grillad korv från kl.17.00.

  Alla är varmt välkomna att vara med!

  För mer information kontakta:
  Er granne: Gunnar Rohdin 070 – 5718468
  Stubo: Avni Bajrami 0321–531659 eller Amanda Qvarfordt 0321–531656
  För Ulricehamns Kommun: Victoria Klaiber Svensson, Kulturstrateg 0766–435175

 • Var med och måla med Himed & Reyben den 17 juni! 2019-06-11

  Den Mexicanska konstnärsduon Himed & Reyben har målat en vägg på Karlslätt. Nu bjuder de med dig som vill vara med och måla en garagelänga som vetter ut mot Tre rosors väg.

  Ta på dig oömma kläder och var med. Det kostar inget och du behöver inte vara konstnär eller duktig på att måla för att vara med. Vill du inte måla utan bara komma förbi är du också välkommen.

  Första dagarna arbetar man med att rita och skära ut schabloner och det gör man i föreningens lokal 9A. Efter några dagar är det dags att måla. Du väljer när du kan vara med. Om konstnärerna inte är på plats under angivna tider så är de och äter och kommer strax.

  Vi uppskattar om boende i området tar med sig egen traditionell mat och delar med sig av.  Stubo bjuder på grillkorv från kl.17.
  Alla är varmt välkomna att vara med!

  Karlslätt, Ulricehamn 17 juni kl. 11-19

 • Viktig information för dig som har autogiro! 2019-06-05

  Pappersavier skickas endast ut av oss när en ändring har skett av din hyra. Det är alltså endast en upplysning om att din hyra ändrats.

  Står det ’’Autogirofaktura’’ längst upp på din avi ska du inte betala in denna, dragning kommer att ske från ditt konto som vanligt.

 • Öppettider 6 och 7 juni 2019-06-05

  Trevlig nationaldag önskar vi på Stubo!

  Den 6 och 7 juni håller vi stängt på kontoret, välkommen åter den 10 juni.

  Genom vår digitala tjänst ’’Mina Sidor’’ kan du som hyresgäst själv felanmäla problem.
  Vid akuta fel och störningar under dessa tider kontakta Securitas på telefon 010-470 53 04.

 • Öppettider 3-4 juni 2019-05-31

  Begränsad bemanning på kontoret den 3 – 4 juni.


  På måndagen och tisdagen den 3 och 4 juni har vi begränsad bemanning på vårt kontor på grund av utbildning. Väntetiden för att komma i kontakt med oss kan med anledning av det vara lite längre än normalt dessa dagar.

  Genom vår digitala tjänst ’’Mina Sidor’’ kan du som hyresgäst själv felanmäla problem.
  Vid akuta fel och störningar under dessa tider kontakta Securitas på telefon 010-470 53 04.

 • Konstverk på Karlslätt, Ulricehamn! 2019-05-22

  Den mexikanska konstnärsduon Himed & Reyben gästar Ulricehamn och kommer att uppföra en muralmålning på Stubos hyresfastigheter, Karlslätt.

  Senast Himed & Reyben var i Sverige var 2017 då de deltog i Urban Art i Göteborg och de målade också väggar i Falköping. Nu är de tillbaka i Sverige för att måla en vägg på Karlslätt och måla garagelängorna ut mot Tre rosors väg. Tanken är att ni som bor i området kan vara med och måla garagen tillsammans med konstnärerna. Under tiden Himed & Reyben är på plats får ni gärna skämma bort dem, prata med dem, bjuda på kaffe mm.

  Om konstnärerna. Himed & Reybens konst har utvecklats inom den latinoamerikanska street art- och graffitiscenen, med starka influenser från den mexikanska muralismen. De använder sig av stenciler* för att skapa oftast monumentala konstverk på fasader i stadsrummet. Stenciler* har traditionellt använts inom street art i småformat för att reproducera och propagera ett och samma motiv. I kontrast till detta skapar Himed & Reyben, med hjälp av kollektiva processer, gigantiska stenciler som bara används en gång, för att sen förstöras. I deras konst står det unika och kollektiva i centrum.

  Himed & Reybens konstverk kommer att uppföras på Karlslätt, en grön gavel,  30 maj – 5 juni.

  Garagelängorna målas tillsammans med er boende. Alla är välkomna att vara med och det kostar inget. 6 – 17 juni. (Tänk på att ha oömma kläder på er samt skor som det kanske kommer att hamna lite färg på)

  Den 4 juni blir det ett samtal med filmvisning i föreningslokalen, gaveln 9A kl. 18-19. Vi startar med att bjuda på grillkorv från kl.17. Himed & Reyben kommer att vara med. Det är Kultur i väst, Urban konst, Stubo, Ulricehamns kommun och er egen förening som gemensamt bjuder in till kvällen Hur kan du påverka din boendemiljö? Kvällen kostar inget och vi vill gärna att du/ni kommer.

  Mer information om den 4 juni hittar ni här:
  http://www.kulturivast.se/samtida-konst-arkitektur-form-och-design/hur-kan-du-paverka-din-boendemiljo-filmvisning-och-samtal 

  För mer information kontakta:
  Er granne: Gunnar Rohdin 070-5718468
  För STUBO: Avni Bajrami 0321-53165 
  För Ulricehamns kommun: Victoria Klaiber Svensson, Kulturstrateg 0766-435175

 • Hyresgästundersökning: Vi vill veta vad du tycker! 2019-05-17

  Hyresgästundersökning ute nu.
  Nu har vi delat ut en undersökning där vi vill veta hur du trivs, hur du upplever din lägenhet och vad vi kan bli bättre på.
  Under den senaste veckan har vi i samarbete med AktivBo delat ut en hyresgästundersökning till i stort sett alla våra hyresgäster. Du är anonym gentemot oss, men AktivBo behöver enkätnumren som står tryckta på enkäten för att kunna skicka ut påminnelser till de som inte svarat, och för att kunna dela upp resultatet per fastighet.


  Resultatet av undersökningen är viktig för oss och ger oss en god vägledning för vad vi ska jobba med och vilka åtgärder och förbättringar vi ska satsa på. Vi uppmanar er därför att delta i undersökningen!
  När svarsinsamlingen är avslutad analyseras svaren och i höst räknar vi med att ha tagit fram tänkbara åtgärder på förbättringar som ni hyresgäster önskar. Håll utkik här på hemsidan för uppdateringar!


  Har du frågor som rör undersökningen eller saknar ett formulär går det bra att kontakta Amanda Qvarfordt på 0321 53 16 56 (eller amanda.qvarfordt@stubo.se). Du kan också ringa AktivBo direkt på 08-23 39 85.

 • ​Från 1 maj: allt matavfall i den svarta påsen! 2019-04-26

  Från 1 maj ska allt matavfall sorteras ut och slängas i svarta soppåsar medan brännbart avfall måste slängas i ljusa påsar. Svarta soppåsar får endast innehålla matavfall.

  Använd bara de soppåsar vi och UEAB delar ut.

  Detta gäller för alla i Ulricehamns kommun från 1 maj 2019.

  Är du osäker på vad du får slänga i de svarta soppåsarna, eller behöver mer information hänvisas till UEABs hemsida, där finns vanliga frågor och svar och även en digital sorteringsguide https://ueab.se/matavfall/

  Fler påsar kommer att finnas tillgängliga i soprummen, men i de fastigheter vi inte har soprum kommer vi hitta en annan lösning, vi återkommer med mer information inom kort.

  Frågor?
  UEAB : 0321-53 23 00
  LBC (entreprenören): 0321-53 00 75                                  Stubo: 0321-53 16 50                                       

                                                                        

 • Eldnings-och grillningsförbud 2019-04-26

  Just nu råder eldnings-och grillningsförbud i Ulricehamn. Det innebär att det för närvarande inte är tillåtet att grilla på allmänna platser, vilket inkluderar grillplatser i våra bostadsområden. Förbudet gäller även engångsgrillar.
  Avser ni att grilla på er uteplats eller balkong så är detta fortsatt tillåtet, men då endast med elgrill eftersom alla ska ha chansen att njuta av fina varma kvällar från sina uteplatser eller balkonger utan att störas av rök och os. En annan viktig anledning är att kol- och gasolgrillar utgör en stor brandfara.

  Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas.
  Läs mer om eldnings- och grillförbudet för Ulricehamns kommun:https://www.ulricehamn.se/storning/eldningsforbud-i-ulricehamns-kommun/

 • Våra öppettider i påsk 2019-04-16

  Under påsken har kontoret öppet enligt nedan:
  •  Skärtorsdagen 18/4 kl: 08:00-12:00
  •  Långfredagen 19/4 stängt
  •  Annandag påsk 22/4 stängt

  Felanmälan kan göras dygnet runt via hemsidan www.stubo.se.

  Vid akuta ärenden t.ex. vattenläcka ring Securitas på 010 470 53 04.


  Ta hand om er där ute och ha en riktigt glad påsk!

 • Earth Hour ikväll 30 mars! 2019-03-30

  Ikväll lördag 30 mars kl. 20:30-21:30 är det dags för Earth Hour, världens största klimatmanifestation.

  Vi på Stubo hoppas att du deltar i manifestationen genom att släcka lamporna i din bostad mellan dessa klockslag. Att släcka lamporna en timme en lördagskväll räddar naturligtvis inte världen men det är en viktig symbolhandling och det visar ändå att vi tillsammans kan bidra till något ännu större.

  Sverige har åtagit sig att ha noll utsläpp senast år 2045 men med rådande takt på klimatarbetet kommer vi inte att nå våra klimatmål i tid. Nu är det dags att ta krafttag och #ökatakten! Syftet med Earth Hour är att sända en signal till världens ledare att agera i klimatfrågan och för vår biologiska mångfald.

  Earth Hour handlar också om att inspirera till att leva mer planetsmart. Maten vi äter, transportmedlen vi använder och prylarna och kläderna vi handlar påverkar alla människor och ekosystem runt hela jorden.

  Klimatfrågorna påverkar oss alla och är allas ansvar.

 • Bokningssystemet ska uppdateras på Hemrydsgatan 2 & 4 2019-03-20

  Torsdagen den 21:e mars kommer vi att uppdatera bokningssystemet för tvättstugan på Hemrydsgatan 2 och 4, och det går inte att boka några tvättider innan det är klart.

  Uppdateringen kommer att vara klar på fredagen den 22:e mars.

  Vi vill på förhand tacka samtliga berörda för visad förståelse i samband med detta.

 • Boendemöte på Karlslätt! 2019-03-01

  När: Tisdag 12/03 kl. 17.00-19.00
  Var: Karlslättsvägen 9:an (på gaveln)

  Uppföljningsmöte – Utemiljöprojekt ’Sköna Gröna Karlslätt’

  Stubo bjuder in alla boende på Karlslätt till ett uppföljningsmöte samt fika för att fortsatta diskussionen om hur vi tillsammans kan öka trivsel och trygghet i bostadsområdet.

  Varmt välkommen!

  Vid frågor kontakta: 0321- 53 16 56 eller 0321- 53 16 59

 • Hyrorna för 2019 är nu klara! 2019-03-01

  Hyresförhandlingarna för 2019 är nu avslutade. Stubo AB och Hyresgästföreningen har träffat en överenskommelse om en hyresförändring på 2.25% från och med 2019-01-01. För lägenheter inom Ulricehamns centralort höjs hyran 1 juli 2019 med ytterligare 20 kr/mån per lägenhet.
  Avisering av nya hyran och retroaktivt för januari-mars sker på hyresavin för april 2019.

  Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0321- 53 16 50.

 • Vi söker sommarjobbare! 2019-02-22

  Är du engagerad, ansvarsfull och gillar att jobba praktiskt? Då tycker vi att du ska söka sommarjobb hos oss på Stubo!


  Sommaren 2019 är bara några månader borta och Stubo har nu glädjen att erbjuda sommarjobb åt ett antal ungdomar under veckorna 25-31. Arbetet består av att jobba med våra inre och yttre miljöer: trappstädning, fönsterputs, sophantering och skräpplockning kommer att vara de huvudsakliga arbetsuppgifterna.
  För att trivas med jobbet krävs det således att du gillar fysiskt arbete och att du trivs med att jobba utomhus. Vi förväntar oss också att du är engagerad och serviceinriktad. I gengäld lovar vi dig spännande arbetsuppgifter och härliga arbetskamrater!

  Vem kan söka?
  Vi vänder oss till dig som är 16-24 år och målet är att så många som möjligt av de som sommarjobbar hos oss på Stubo är boende i våra bostadsområden, men det är inte något krav.
  Huvudsaken att du delar vår värdegrund, har en god social förmåga och vill göra skillnad.

  Hur söker jag?
  Maila din ansökan till  sommarjobb@stubo.se så snart som möjligt, men senast 31 mars. Döp mailet till ”Ansökan sommarjobb”. Därefter kallar vi ett antal sökande till så kallad speed dating, där vi gör kortare intervjuer. Vårt mål är sedan att under april ge besked om du fått jobb hos oss.
  Din ansökan ska innehålla uppgifter om dig själv (ålder, utbildning, eventuell tidigare arbetserfarenhet), kontaktuppgifter (adress, mail/telefon) samt gärna lite om vem du är.                                                         

  För mer information är du välkommen att kontakta:  Avni Bajrami, Områdeschef på telefon 0321-53 16 59, eller Amanda Qvarfordt, Marknads-och kommunikationsansvarig på telefon 0321-53 16 56.

 • Är du vår nya medarbetare som Reparatör ? 2019-02-13

  Vill du ha en varierande vardag där ingen dag är den andra lik? Där du får arbeta med både händerna och med problemlösning, självständigt samt i team.

  Helt, rent, snyggt och tryggt är det som ska kännetecknar Stubo, och kortfattat är det vad vårt gemensamma arbete handlar om.

  Du kommer arbeta med reparation och underhåll av lägenheter och fastigheter, med allt vad det innebär, men framför allt behöver vi förstärka vårt redan kompetenta gäng med någon som hanterar även reparationer och felsökning av viss elproblematik.

  Välkommen att söka tjänsten som reparatör hos oss här i Ulricehamn. I denna rekrytering samarbetar STUBO med Onepartner Group. Du söker på www.onepartnergroup.se

 • Världscupen i Ulricehamn 26-27 januari 2019! 2019-01-25

  Kom förbi och hälsa på oss under helgen när vi ställer ut på Världscupen i Ulricehamn 2019! 

  26-27 januari hittar ni oss tillsammans med Ulricehamns Kommun, NUAB och UEAB.

  Vi ses där!

 • En varm julhälsning 2018-12-20

  Snart är julen här och vi på Stubo vill passa på att önska alla våra hyresgäster, samarbetspartners och alla andra en riktigt god jul och ett gott nytt år.

  Hoppas att ni får njuta ordentligt av lite julledighet.

  Telefontider för felanmälan är under mellandagarna som vanligt (kl. 07:00-09:00, samt 12:00-13:00). Vid akuta fel under kvällar (efter kl. 16:00) samt helgdagar hänvisar vi er till Securitas på telefon 010-470 53 04.

  Vi önskar er alla en riktigt trevlig julhelg!

   

 • Gröna lån till Stubos nybyggnation 2018-12-18

  Stubo har beviljats grönt lån från Kommuninvest för två flerfamiljshus byggda på Sanatorievägen sommaren 2018. Bolaget är därmed först ut i kommunkoncernen med den gynnsamma finansieringsformen som blev möjlig genom ett klimatsmart tänk.

  De gröna lånen ger lägre ränta än aktuell marknadsränta och är en stimulans och markering för hållbarhet och energieffektivisering. För både Stubo och Ulricehamns kommun är detta en del i arbetet för en hållbar framtid.

  – Det här är det första projektet inom kommunkoncernen som godkänts för grön finansiering, säger Niklas Anemo, ekonomichef Ulricehamns kommun.
  Niklas Anemo menar att kommunen och de kommunägda bolagen kommer att göra fler investeringar framöver som kvalificerar för denna typ av finansiering,

  – Lånekostnaderna blir något lägre. Det blir också tydligt att kommunkoncernen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv vid nybyggnation och ombyggnation av bostäder och lokaler och andra investeringar, berättar Niklas Anemo.

  För att få gröna lån ska vissa kriterier vara uppfyllda där låg energiförbrukning är en viktig del. Stubos nybyggnationsprojekt har granskats och godkänns av Kommuninvests miljökommitté. Fastigheterna har en låg energiförbrukning då uppvärmning sker med bergvärme och egenproducerad el från solceller på taken. Energiförbrukningen beräknas till 16 kWh per kvm och år, vilket ligger långt under Boverkets gränsvärde för denna typ av byggnation.

  Stubo är sedan 2001 miljöcertifierat enligt ISO 14001 och har sedan lång tid tillbaka ett aktivt miljöarbete. Bolaget har nyligen också anslutit sig till allmännyttans bransch- och intresseorganisation SABOs nya satsning ”Allmännyttans klimatinitiativ”. Detta innebär att jobba mot målet fossilfrihet senast år 2030 och en minskad energianvändning med 30%.

  – Att bygga ett samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart är nödvändigt, säger Erica Waller, VD Stubo. Vi vill satsa klimatsmart och resurseffektivt när vi bygger nytt. De gröna lånen och den granskning som gjorts, visar att vi jobbar rätt.

  Läs hela pressmeddelandet här.

   

 • Glöm inte att släcka ljusen 2018-12-17

  Nu är det adventstider och julen närmar sig. Det är mysigt med tända levande ljus i lägenheten men glöm inte att blåsa ut dem innan ni lägger er eller lämnar lägenheten. Varje år inträffar det cirka 700-800 bostadsbränder i hela landet under december månad, vilket gör tiden runt jul och nyår till den mest branddrabbade perioden under året. Den vanligaste brandorsaken är just levande ljus.

  Att tänka på:

  • Se till att ljusen står stadigt i ljusstaken
  • Använd inte bomull eller mossa som dekoration i ljusstakarna
  • Sätt inga ljus på tv:n eller nära gardinerna
  • Använd inte levande ljus i granen

  Testa din brandvarnare

  Det är väldigt viktigt att ha en fungerande brandvarnare hemma, skulle det börja brinna larmar brandvarnaren snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut.

  Testa att din brandvarnare fungerar genom att trycka in testknappen. Hör du en larmsignal fungerar den. Om den inte larmar/tjuter, kontakta oss så byter vi ut den kostnadsfritt. Ring felanmälan på 070-341 70 70 vardagar 07.00-09.00 samt 12.00-13.00, eller skicka ett mail till felanmalan@stubo.se.

 • I år går vår Julgåva till Barndiabetesfonden! 2018-12-10

  Då var det snart dags för jul igen. En tid som många förknippar med julklappar som ett bevis för att man bryr sig om någon. Stubos julgåva går i år till Barndiabetesfonden.

  Vill du skänka pengar till detta eller läsa mer om Barndiabetesfonden kan du göra det här: http://www.barndiabetesfonden.se

  Vi önskar alla våra hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners God Jul och ett Gott Nytt År!

  Klicka här för att se vår Julgåva för 2018.

 • Vi är med i Allmännyttans Klimatinitiativ! 2018-11-14

  Fossilfri allmännytta 2030 med Allmännyttans klimatinitiativ.

  Nu lanseras allmännyttans gemensamma upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

  Målet i Allmännyttans klimatinitiativ är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. Hittills har 67 bostadsföretag från allmännyttan med 292 824 lägenheter över hela landet anslutit sig.

  Vi som deltar i Allmännyttans klimatinitiativ ska aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner.

  Vi ska arbeta för att aktivt ta till oss ny kunskap och samtidigt bidra med vår egen kunskap inom klimat- och energifrågor till andra företag. Utgångspunkten i initiativet är att alla kan bidra och tillsammans kan vi göra mer.

  Vi i allmännyttan har en viktig roll för Sveriges klimatomställning och vill ta ansvar och gå före genom klimatinitiativet – i samverkan med varandra och med andra aktörer.

  Den 2:e november skrev Stubos VD Erica Waller och Styrelseordförande Jan Brobjer på Allmännyttans Klimatinitiativ.

  Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.

  Se certifieringen här.

 • Är du vår nya kollega som Chef Bygg och Fastighetsteknik? 2018-11-09

   

  Vill du vara med att driva oss framåt genom att utveckla våra fastigheter med långsiktiga förvaltningseffektiva lösningar?

  Vi söker dig som har en god förmåga att planera, organisera och prioritera samt hålla tidsramar. Som ledare är du en trygg person som skapar engagemang och delaktighet.
  För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du en person som ser bredden i tjänsten som en stimulerande utmaning. Detta ställer krav på att du är självgående genom att du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.

  Stubo har som målsättning att erbjuda tryggt boende i trivsamma miljöer med god service. Att ha en nära dialog och god samverkan med våra hyresgäster är viktigt i allt vi gör.
  Vi är aktiva i Ulricehamns utveckling och expansion genom att förvalta och utveckla befintligt bostadsbestånd samt producera nya attraktiva bostäder.

  I denna rekrytering samarbetar STUBO med Fasticon Kompetens AB. Du söker på www.fasticon.se

 • Bingo kväll på Nillas väg! 2018-11-06

  Ni som bor hos Stubo är varmt välkomna till lokalen Nillas Väg 30A och spela bingo, gammal som ung.

  När: Onsdag 14 november – Kl 18:00

  Vi bjuder på fika! 

  Varmt välkomna!

   

   

 • Telefontider för Uthyrningsrelaterade frågor 2018-10-18

  Som ett led i att öka vår tillgänglighet och servicen har vi utsatt en speciell tid för er som har frågor gällande uthyrning,  t ex kösystemet eller ditt konto.

  Telefontid för dessa frågor är vardagar mellan kl. 08:00-09:00 på 0321 53 16 50. De nya telefontiderna gäller från och med den 22 oktober.

  Ny mejl adress: Du kan också nu skicka oss din fråga via mejl till uthyrning@stubo.se dygnet runt.

   

   

   

 • Miljösmart kollega sökes! 2018-10-15

  Drivs du av att arbeta med kvalitets- och hållbarhetsfrågor?

  Då finns ett tillfälle att få göra detta hos oss i Miljönätverket Sjuhärad. Klicka på länken nedan.

  Annons Hållbarhets- och kvalitetssamordnare

   

 • Kallt i lägenheten? 2018-10-05

   

  När det blir kallt ute, särskilt vid snabba temperaturomslag, kan det ta tid innan värmesystemet anpassar sig. Ett kallt element behöver inte betyda att det är något fel, det är temperaturen i rummet som är viktig. Här hittar du lite tips och råd om du tycker det känns kallt i din lägenhet. ​

  ·         Står möbler, exempelvis soffa eller säng tätt intill elementet? –  Flytta i så fall fram möblerna så att de står ett par decimeter ifrån elementet så att värmen sprids bättre.

  ·         Täcker tjocka gardiner för termostatvredet? – Det kan medföra att termostaten känner av högre temperatur än vad rummet har och elementet slår därför ifrån.

  ·         Är fönsterventilerna stängda? – Öppna upp dem. Luftkvaliteten blir bättre. Stängda fönsterventiler förhindrar inte luft från att komma in i lägenheten då det ändå sker genom brevinkast, fönster och otäta dörrar. ​

  ·         Slutligen, vrid termostatvredet fram och tillbaka ett tiotal gånger. Varför? – Jo, för att ventilen kan ha fastnat i ett stängt läge under sommaren. Ställ det sedan i fullt öppet läge.

  Kallt element?​

  Tänk på att alla element inte behöver vara varma. Ibland räcker det att exempelvis ett av två element är igång för att en temperatur på 20 grader ska uppnås. Detsamma gäller om elementet bara är lite ljummet. Det kan räcka för att temperaturen ska uppgå till 20 grader. Det är därför viktigt att du alltid kontrollerar vad du har för temperatur mitt i rummet.

  Ojämn värme på element​

  Det är inte alltid hela elementet är varmt. Är det varmare upptill? – Lugn, då är allt i sin ordning. Är det däremot enbart varmt nertill och/eller om det porlar, låter som det rinner inuti elementet?  -Elementet kan då behöva luftas. Det hjälper vi dig med!

  Om du har testat ovanstående och ändå upplever att det är kallt inne vill vi att du mäter din inomhustemperatur. Placera termometern en meter över golvet mitt i rummet. Din inomhustemperatur ska vara minst 20 grader. Om temperaturen är lägre är du välkommen att kontakta oss.

 • Ny solcellsanläggning i drift 2018-10-01

  De två solcellsanläggningarna är nu slutbesiktade och i drift på Hagtornet 1, Sanatorievägen, vilket gör att vi gläder oss extra mycket åt soliga höstdagar.

  Det blir Stubos andra solcellsanläggning och tillsammans förväntas de producera cirka 38 kW av grön förnybar energi.

  Förutom att de nu gör sitt till att minska fastighetens energibehov, så ger de även en trevlig indikation om vårt omfattande hållbarhetsarbete i stort.

 • Stubo installerar Solceller på Hagtornet 1 2018-09-10

   

   

  För att ta ännu ett kliv framåt med energieffektivisering i våra fastighetsbestånd och för våra hyresgäster bygger vi nu en solcellsanläggning på våra två nybyggda fastigheter på Hagtornet 1-Sanatorievägen.

  En solcellsanläggning innebär minskade elkostnader i husen, mindre miljöpåverkan samt också ett värde av att producera sin egen förnybara solel, vilket är uppskattat av de flesta människor.

  Solcellerna med en maximal effekt på 38 kW kommer att installeras vecka 37 och vara driftsatta redan vecka 39.

  Projektet kommer att utföras av Byggkoncernen SEHEDs dotterbolag, ESTER.

 • Åtta nya laddstationer för hemmaladdning hos Stubo 2018-09-08

  Nu kan du som  hyresgäst hos Stubo ladda din elbil på våra parkeringsplatser.

  Med stöd av Klimatklivet har vi installerat 8 laddstationer runt om i Ulricehamns kommun. Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

  Som en del i vårt uppdrag arbetar vi med att underlätta för våra hyresgäster att göra miljö- och klimatsmarta val, bland annat genom att verka för omställning till mer hållbar mobilitet. Då blir det självklart att vara med och underlätta för de av våra hyresgäster som vill byta till elbil. Hyresgästen får ladda sina elbilar kostnadsfritt.

  Den viktigaste platsen för laddning av elfordon är i närheten av hemmet. Om vi kan bidra till att fler som bor hos oss kan byta till elbil hjälps vi åt att minska utsläpp av koldioxid och luftkvaliteten i Ulricehamns Kommun förbättras.

  De nya laddstationerna finns tillgängliga att  använda. De är placerade i/på:

  -Karlslättsvägen 6, Ulricehamn

  -Solrosvägen 8, Ulricehamn

  -Stockrosvägen 1, Ulricehamn

  -Sanatorievägen 51, Ulricehamn

  -Avenboksgatan 2, Ulricehamn

  -Langes väg 4-8, Gällstad

  -Prästgårdsliden 3, Hökerum

  -Lenavägen  2-4, Timmele

   

 • Driftstörning på Sanatorievägen -TV/Bredband 2018-08-29

  Torsdag den 30:e augusti kommer det att vara driftstörning på Hagtornet 1-Sanatorievägen mellan Kl. 10.00-12.00, p.g.a. arbete i elcentralen.

  Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att det inte ska medföra allt för stora problem för er som hyresgäster under denna korta tid.

 • Nu är det tillåtet att grilla igen! 2018-08-20

  Det är nu tillåtet att grilla på tomt i anslutning till bostad igen, men eldningsförbudet fortsätter att gälla, enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

  Du kan återigen använda de ordnade grillplatserna som finns i våra områden. Grillar du på din balkong eller uteplats får du endast använda elgrill. Grillning får endast ske på våra anvisade platser. Egen grill kan användas om den står ovan mark på ben vid anvisad grillplats.

  Ha gärna vatten tillgängligt om något skulle hända, då det fortfarande är torrt i marken och eldningsförbud råder på allmänna platser.

  Kom ihåg att alltid vara försiktig när du grillar, det är du som ansvarar för säkerheten.

  Tänk på:

  • Att inte slänga fimpar i naturen

  • Att det kan slå gnistor från verktyg och maskiner

  • Var du parkerar – katalysatorn på ditt fordon kan antända underlaget

  Läs mer om det uppdaterade eldningsförbudet på Länsstyrelsens hemsida ; Frågor och svar gällande eldningsförbudet

 • Boendemöte på Karlslätt! 2018-08-17

  När : Onsdag 22/08 – kl. 18.00-20.00

  Var: Karlslättsvägen 9 (på gaveln)

  Stubo bjuder in alla boende på Karlslätt till samtal och fika kring hur ökad trygghet och trivsel kan skapas gemensamt i området.

  – Hur skulle DU trivas bättre i området?

  – Vad saknas / kan bli bättre?

  – Hur kan DU vara delaktig?

  DU är viktig, kom och gör din röst hörd!

   Varmt välkommen!

 • Svalka din lägenhet under sommaren 2018-08-01

  Sommaren 2018 har varit en av de varmaste på riktigt länge. Det soliga vädret innebär inte bara fler soltimmar utan även höga temperaturer både utomhus och inomhus. Vi förstår att värmen kan vara jobbig och därför delar vi med oss av några tips på hur du kan svalka dig i din lägenhet:

  -Håll persiennerna nerdragna och/eller dra för dina gardiner

  -Öppna friskluftsventilerna

  -När solen gått ner: öppna samtliga fönster och vädra

  Och kanske viktigaste av allt: glöm inte att dricka mycket vatten! Mer rekommendationer, samt tips och råd, om hur man undviker värme i den här värmeböljan finns på Vårdguidens hemsida ​.

   

 • Välkomna att prova på bordtennis! 2018-07-30

   

  När:   Onsdag 8 augusti / Kl. 15:00 -17:30

  Vad:   Prova på bordtennis

  Var:    Karlslättsvägen 9 (gaveln på 8:an)

  Ta gärna med inneskor och träningskläder, rack finns att låna.

  Vi är stolt sponsor till UIF Bordtennis
  Vår sponsring är ett sätt att bidra till en meningsfull fritid för barn och ungdomar och därmed en positiv samhällsutveckling i Ulricehamns kommun.

  UIF Bordtennis har verksamhet från 7 år och uppåt. För mer info se deras hemsida: www.uif.se

  OBS! Inbjudan gäller alla våra hyresgäster, alla åldrar!

  Vi bjuder på fika! 

  Varmt välkomna!

 • Grillningsförbud 2018-07-23

  Just nu råder grillningsförbud i hela Sverige. Det innebär att det för närvarande inte är tillåtet att grilla på allmänna platser, vilket inkluderar grillplatser i våra bostadsområden. Förbudet gäller även engångsgrillar.

  Avser ni att grilla på er uteplats eller balkong så är detta fortsatt tillåtet, men då endast med elgrill eftersom alla ska ha chansen att njuta av fina sommarkvällar från sina uteplatser eller balkonger utan att störas av rök och os. En annan viktig anledning är att kol- och gasolgrillar utgör en stor brandfara.

  Läs mer om eldnings- och grillförbudet för Västra Götalands län här:  https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/nyheter-och-press/nyheter—vastra-gotaland/2018-07-25-totalt-grill–och-eldningsforbud-i-hela-lanet.html

 • Grillning, studsmattor och andra påminnelser inför sommaren 2018-07-15

  Nu är sommaren här med grillning, bad och annat som hör till. För att alla ska få en trevlig och säker sommar i våra bostadsområden finns det en del saker som är bra att tänka på.

  Grilla lugnt – Använd gärna de grillplatser som finns i våra områden. Vi ser gärna att du grillar på din uteplats eller balkong, men endast med elgrill eftersom alla ska ha chansen att njuta av fina sommarkvällar från sina balkonger utan att störas av rök och os.

  En annan viktig anledning är att kol- och gasolgrillar utgör en stor brandfara.

  Inga studsmattor – Eftersom studsmattor medför en stor olycksrisk och vi dessutom är ansvariga för det som sker inom våra områden, kan vi inte tillåta studsmattor på gårdar och uteplatser.

  Dags för plask – Det är okej med plaskpooler för de minsta barnen. Kom bara ihåg att alltid hålla koll och att tappa ur vattnet när de badat klart, på grund av olycksrisken.

  Kör varsamt – Så här på våren och sommaren är många barn ute och leker. Försök hålla det i minnet och kör lite extra lugnt kring bostadsområdena.

  Fimpar – Undvik att kasta fimpar på marken. Tänk på småbarn och husdjur, inte minst den allmänna trivseln i området och det kan utgöra brandrisk.

  Cykelparkering – Sommaren är cykelns årstid. Se bara till att parkera den antingen i cykelställen eller i cykelrummen. Då blockerar du varken dörrar eller vägar i onödan.

 • Ny Områdeschef på plats 2018-07-11

  Vi hälsar vår nya områdeschef Avni Bajrami välkommen till STUBO .

  Avnis ansvarsområden blir inre och yttre underhåll samt områdesutveckling. Avni får också personalansvar för våra fastighetsskötare och reparatörer.

  De senaste åren har Avni arbetat som utvecklingsledare för social hållbarhet för det kommunala fastighetsbolaget AB Bostäder i Borås .

  ’Det känns mycket hedrande och ansvarsfullt att jag nu fått förtroendet att axla rollen som områdeschef på STUBO . Vårt uppdrag som allmännyttigt bolag handlar om något av det mest grundläggande i människors liv, rätten till bostad och en trygg och trivsam livsmiljö .

  STUBO är ett bolag med fantastiskt fina medarbetare och med en stark drivkraft att göra skillnad på riktigt.

  Jag ser fram emot att fortsätta utverka vårt samarbete med Ulricehamns kommun och andra aktörer som vill bidra till att skapa en hållbar kommun med levande och trygga stadsdelar .’ – Avni Bajrami

 • Glad sommar 2018-07-06

  Vi på Stubo önskar alla våra hyresgäster och samarbetspartners en underbar sommar!

  V 28-31 har vi begränsad bemanning på kontoret.

  Felanmälan görs som vanligt på stubo.se eller vardagar på tel. 070-341 70 70, kl 07.00-09:00 samt 12:00-13:00.

  Tack och glad sommar! 🙂

 • GDPR 2018-05-05

  Din integritet är viktig för oss
  Det är viktigt för oss på Stubo att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår hyresgäst, sökande, samarbetspartner eller söker jobb hos oss. Därför vill vi informera dig om att den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, vilket innebär att skyddet för dina personuppgifter stärks och kraven på oss som företag skärps.

  Som hyresgäst behöver du inte göra något med anledning av den nya lagstiftningen – men avsätt gärna en stund och läs mer här om Stubos behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy.

  Du är välkommen att kontakta oss info@stubo.se om du har några frågor eller funderingar.

 • Nybyggnation på Sanatorievägen 2018-04-22

  Hagtornet 1 – Sanatorievägen
  Som en del i vår satsning att bidra till och utveckla tillväxten i Ulricehamn samt göra området Sanatorievägen mer levande och trivsamt har vi påbörjat byggnation av två nya hus med hyresrätter i det fina området Sanatorievägen på fastigheten Hagtornet 1.

  Om lägenheterna
  Husen kommer att bestå av två trähus i vinkel på 2 våningar som byggs samman med loftgång. Dem kommer att innehålla åtta lägenheter på två respektive tre rum och kök och varje lägenhet kommer dessutom att få egen balkong eller uteplats.

  Hållbarhet
  Att bidra till ett hållbart samhälle är en självklarhet för oss på Stubo, varför vi satsar på att både skapa och minska energi när vi bygger nytt. Vi vill erbjuda ett attraktivt boende som gör det enkelt att bidra till en hållbar samhällsutveckling och minska energikostnader samt negativ påverkan på miljön. Detta uppnås bland annat genom effektiv isolering och höggradig värmeåtervinning och vi kommer här dessutom att installera en egen solcellsanläggning för elproduktion.

  I samband med nybyggnationen kommer vi även utöka antalet parkeringsplatser i området och en del av dem kommer även förses med laddstolpar för elbilar.

  Tidsplan
  Inflyttning sker preliminärt under sommar 2018. Lägenheterna finns tillgängliga för uthyrning redan idag, se under Mina sidor.

 • Vår julgåva i år går till Barncancerfonden 2017-12-22

  Då var det snart dags för jul igen! En tid som många förknippar med julklappar som ett bevis för att man bryr sig om någon. I stället för en julgåva till våra hyresgäster i år har vi på Stubo valt att ge en gåva till Barncancerfonden. Med denna gåva skänker vi hopp!

  Vill du också skänka pengar till detta eller läsa mer om Barncancerfonden kan du göra det här!
  Vi önskar alla våra hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners God Jul och ett Gott Nytt År!

 • Stubo inför E-faktura 2017-12-05

  Från och med december 2017 kan Stubos hyresgäster göra en anmälan om e-faktura.
  Läs vår PDF för mer information.

  Autogiroanmälan (PDF)

 • Utökad telefontid 2017-10-01

  Som ett led att öka vår tillgänglighet och service till våra hyresgäster tar vi emot felanmälningar som vanligt måndag-fredag 07:00-09:00 och nu även måndag-fredag 12:00-13:00.

 • Nybyggnation 2017-03-01

  Nu bygger vi fem nya lägenheter i Gällstad och sex i Hökerum med början under våren 2017.

  Markarbete på Langes väg 4, Gällstad påbörjas under vecka 9.

  Information från STUBO AB till Er som registrerat sig till lägenheterna på Kullen, Ulricehamn. Från och med den 1 oktober 2016 är SBB, (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB) ägare av fastigheten Krämaren, (Kullen)

  Den kö som finns på STUBO till lägenheterna på Kullen kan inte överlämnas till ny ägare på grund av sekretess.

  Är Ni fortfarande intresserade att stå i kö kan ni ringa ny förvaltare för Kullen, Christer Sjöstrand, tel 070-428 16 09, eller maila christer.sjostrand@byggfastfastigheter.se

 • Solceller 2017-02-10

  STUBO installerar solceller på Solrosens Äldreboende.

 • Information om Hyreshöjning 2017 2017-01-05

  Enligt förhandlingsöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och STUBO AB höjs hyran från den 1 april 2017 med 13:-/kvm/år.

  Från 1 oktober 2017 med ytterligare 3:-kvm/år.